𝐋𝐨𝐬𝐭 • 태형 •

Giới thiệu truyện:

" Tôi ở đây để chờ em. " Kim Taehyung ___________ Complete.✔️ ' Không edit, chuyển ver hay mang đi dưới bất kỳ hình thức nào.... Plsss '🙏 📌 ' Phần truyện được đăng trên nền tảng Wattpad ' @- vincening-

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: