⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐖𝐢𝐧⦊ 𝙲𝚛𝚞𝚜𝚑 𝙾𝚗 𝚈𝚘𝚞

Giới thiệu truyện:

Bright Vachirawit là mặt trời mùa đông. Win Metawin là tia nắng mùa hè. _______ Tác giả: YiiYan Edit: Pea Fic gốc: [ OngNiel ] Crush On You Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả P/s: Đọc thêm thông tin của truyện trong phần [Intro] 🚫 𝐕𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐞-𝐮𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: