𝒔𝒊𝒅𝒖𝒔

Giới thiệu truyện:

viết cho zenitsu, mình yêu em. "sidus" nghĩa là "sao"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: