[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐢𝐜/𝐡𝐰𝐚𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧𝐢] 𝐪𝐮𝐢𝐜𝐤 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧

Giới thiệu truyện:

" ê cho hỏi câu này phát! " "um... anh là ai và sao anh tìm được số tui vậy? " một cái fic hwangmini nho nhỏ ----------------------- author : @guanlinsus translator : @peid_p BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT FULL CREDITS!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: