𝚌𝚑𝚊𝚖𝚠𝚒𝚗𝚔 | 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫

Giới thiệu truyện:

đây là một lời hứa từ mình đến người bạn cũng khá lâu rồi lol =))) btw enjoy it <3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: