Simple love ❤

Giới thiệu truyện:

Ship ❤ Taehuyng - Jisoo Jimin - Rosé Jung Kook - Lisa Suga - Jennie Mình ship cặp nào là sau sẽ thành với nhau nên mọi người đừng thắc mắc tại sao ship cặp này mà trong truyện nó lại khác nhau

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: