Shuumatsu no valkyrie crossover anime

Giới thiệu truyện:

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các đấu sĩ Nhân Loại không phải là các vị danh nhân trong lịch sử mà thay vào đó là các nhân vật ( Anime ) trong các chiều không gian khác tới chắc chắn nó sẽ thú vị

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: