[Shu Yamino x Mysta Rias] Ngài phù thủy trót yêu chàng thám tử tài ba.

Giới thiệu truyện:

Ngài phù thủy trót yêu chàng thám tử tài ba. Couple: Shu Yamino x Mysta Rias Couple cameo: Lucake, Voxto Tác giả: Rilliane_W (Vương Nhạc Kiêu Nhã) ❗❗❗Warning: OOC - Đây là nơi mình viết những chiếc oneshot nho nhỏ dành cho OTP, đôi khi là dựa trên prompt. - Không đục thuyền, không nhắc đến những người không liên quan. - Mọi thứ đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến cuộc sống thật. - Vui lòng không re-up. Cre bìa: Artist: CarrotBean https://twitter.com/carrotbean303 Chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Rilliane_W và facebook Rilliane Wang. https://www.wattpad.com/story/319988523?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Rilliane_W&wp_originator=cif%2B%2BOyGo9apayAe2NGtVtFqvBEPotfG9TSHXt3YXrBzd2%2Bceb98ZFQKFAyQhaSsE%2BVn08J7%2F0aWjwHsyCueRvHWEBN9q%2Bh9PRRDbKabvQRNIXE16%2F%2FhLMzMkiUTwZpW

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: