[Shortfic]{YoshiHwan} Some Sweet

Giới thiệu truyện:

Some Sweet - Một Chút Ngọt Ngào Chuyện tình văn phòng. Trưởng phòng So - nhân viên Kanemoto Sinh viên Junghwan - trợ giảng Yoshinori "Yoshinori quanh đi quẩn lại không ngờ thầy vẫn vô tình va phải em một lần nữa."

Danh sách chương: