「ShortFic」「YoonTae」 You Never Walk Alone

Giới thiệu truyện:

ĐỪNG MANG RA NGOÀI. CẢM ƠN ~~~~~~~~ Là câu chuyện nhỏ về Min YoonGi và Kim TaeHyung, hoặc cũng có thể là SUGA và V của BTS. Nhẹ nhàng, lơ lửng. Cái ngược không cần nhìn cũng thấy, nhưng cái ngọt muốn cảm nhận phải đào sâu và cực lực bới tìm. ~~~~~~~~ YoonTae - You Never Walk Alone (done) 1. Extra YoonKookTae - Behind You (done) 2. Extra YoonTae (done)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: