[Shortfic] Whatever (Full)

Đăng bởi: PYu976

Cập nhật: 06-10-2013

Tag:#doojoonseob#junseob


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Anh Ä'ã tÆ°Ì€ng nói: - Nếu khÃ'ng giữ gìn món Ä'á»" chÆ¡i của miÌ€nh thiÌ€ sẽ biÌ£ ngÆ°Æ¡Ì€i ta cướp mất. Khi anh bảo: -Anh thích em Em vẫn thấy lÆ¡Ì€i nói của anh rất xa xỉ. Anh nóng tính vaÌ€ rất cá»™c cằn, tính cách chẳng khác naÌ€o mÃ'Ì£t Ä'ứa trẻ. Giận hờn vaÌ€ Ä'Ã'i khi hờ hững Ä'ến vÃ' tiÌ€nh. Anh phiền phức thế Ä'ó, nhÆ°ng cảm xúc con tim em vÃ' tình hướng về anh rÃ'Ì€i.

Danh sách chương: