[ShortFic][TaeGi] Hai Mặt

Giới thiệu truyện:

Anh cần phải chuẩn bị tốt bộ mặt của mình để tiếp xúc với từng loại đối tượng khác nhau.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: