[Shortfic] LOONA/yyxy story - Chuyện tình của 4 ô môi

Giới thiệu truyện:

Làm tí fic mừng LOONA/yyxy debut tí nào 🎉🎉🎉

Danh sách chương: