[Shortfic | Jaedo] [Edit] Xuyên vào tiểu thuyết của chính tôi

Giới thiệu truyện:

Tác giả: jenoa - 唯愿风雨吉 Link: http://jenoa.lofter.com Pairing: Jaedo, Johnyong, Yuwin (phụ) Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đồng niên, xuyên không, hài, HE Số chương: 12 chương + 1 phiên ngoại Editor: Lam Beta-er: Nakki | Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác |

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: