|SEULRENE| EM MƯỜI BẢY, TÔI BA MƯƠI

Giới thiệu truyện:

" Bây giờ như vầy, em còn nhỏ nên tôi sẽ chịu thiệt để em nằm trên, sau này khi em lớn chúng ta sẽ đổi lại được không? " " Chị như vậy là đang dạy hư con nít " " Đó không phải là dạy hư ,Seulgi. Đó là một bài luyện tập trước khi em có thể thực hành " [ * QUAN HỆ ĐỒNG ĐẲNG, KHÔNG MẶC ĐỊNH AI TRÊN DƯỚI ] Tác giả : Myosotis_Azorica |20.4.20|

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: