[ Series ] [ Monsta X ] Instagram

Giới thiệu truyện:

Truyện được viết theo sự tưởng tượng của tác giả không phải sự thật. Vui lòng không mang đi nơi khác . Pairing : 2Won , JooKyun , ShowKi , MinHyuk . Enjoy ☺️

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: