-SCP FOUNDATION-

Giới thiệu truyện:

Tất cả các báo cáo về SCP đều nằm trong này. Mỗi ngày 1 chap, 1 thời điểm khác nhau --- Xù

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: