[SATZU] Đấu trường Ma sói

Giới thiệu truyện:

Làm thế nào để có thể trở thành người sống sót cuối cùng sau 7 ngày? *Có sự cameo của ITZY

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: