[Sanzu x Mikey x Haitani] Baba yêu em đi?

Giới thiệu truyện:

sano majiro được sanzu haruchiyo, ran haitani và rin haitani nhận nuôi KHÔNG TIẾP NHÀ ALLTAKE VÀ MỘT SỐ THÀNH PHẦN MUỐN GÂY SỰ, ĐỤC THUYỀN BẠN ĐỤC THUYỀN MÌNH LÀ MÌNH ĐỤC MỎ BẠN :)

Danh sách chương: