𝕀 𝐚𝐥𝐥𝐦𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 𝕀 ❥ Santa Hôm Nay Đi Phát Cẩu Lương Sao?!

Giới thiệu truyện:

𝐈. Tittle: Santa hôm nay đi phát cẩu lương sao?! 𝐈𝐈. Sơ lược + Couple: AllMitsuya (không switch) + Tag: OOC, shortfic + Số chương: 12 + Thời gian cập nhật chương: bắt đầu từ ngày 20/12 đến 25/12, mỗi ngày 2 chương + Tình trạng: Đã hoàn + Author: Yue và Giun + Start: [21:54 - 20211220] + End: [03:46 - 20211226] 𝐈𝐈𝐈 Đêm Noel hường phấn Không bê đê, không lấy tiền 😼👎

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: