[sanranrin] "It's just my fault"

Giới thiệu truyện:

"gốc cây anh đào nơi ta gặp nhau vẫn còn đấy nhưng người thì giờ ở đâu? lại một lần nữa, lại một lần nữa, mệt mõi quá đi... cuối cùng thì chuyện tình của ta cũng chẳng thể có hồi kết sao?" OE(?) •author: kumo• •lowercase• •truyện được đăng tải tại Wattpad• •có yếu tố switch, inces cân nhắc trước khi xem• • lệch nguyên tác, OOC • •nhân vật không thuộc sỡ hữu•

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: