[ SAIDA ] [ MINAYEON ] DAHYUN PHIÊU LƯU KÝ

Giới thiệu truyện:

- " Cho dù đã từng xảy ra hay chưa từng xảy ra, dù đã từng gặp hay chưa từng gặp nhau, dù mình không nhớ, bằng cách này hay cách khác...Cuối cùng, mình vẫn sẽ chỉ yêu mình Kim Dahyun mà thôi...." Couple : Saida , Minayeon , TzuChaeng, Jensoo,....... Cre truyện : ssvn Cover từ : Yoonsic_in_my_mind

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: