rời đi; sulljin

Giới thiệu truyện:

oneshot 2022.

Danh sách chương: