right2t • text • love instagram

Giới thiệu truyện:

cảm xúc rối rắm của vũ ngọc chương sau khi bảo mọi người đừng ship mình với bùi xuân trường nữa...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: