review shop hay cái gì đó đại loại thế [close]

Giới thiệu truyện:

review trong lúc tớ bị write block. có lẽ việc này sẽ siêu nhàn :"> ai sẽ đặt review cái con dở hơi này chứ :)))) edit 20/4/2020: tớ xin rút lại lời nói trên ;;v;; review shop không những chỉ để review mà còn để những bạn vã truyện vào đây kiếm truyện hay để đọc nữa.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: