renhyuck ; Me or The PS5

Giới thiệu truyện:

"Là anh hay chiếc PS5? Hãy nói xem đêm nay em muốn ở cạnh ai nào?" Author: @hikoderassi Tác phẩm chỉ được up duy nhất trên account @hikoderassi và @puduandfox.

Danh sách chương: