[Read x All] [IDV] (Đồng Nhân) "Tại sao ta phải sợ ?"

Giới thiệu truyện:

" Ha..ha..Khá đấy! Sur mới được như thế này hẳn là vinh hạnh cho thợ săn đây." . " Sự bình tĩnh này không biết quý cô lấy từ đâu? " . " Thế tôi vinh hạnh hỏi ngài, Tại sao tôi phải sợ? " __________________________________________________________________________________

Danh sách chương: