[RapViet] Em hoàn mỹ như vậy nhưng lại có một thiếu sót.

Giới thiệu truyện:

"Em hoàn mỹ như vậy nhưng lại có một thiếu sót". "Thiếu gì cơ?". "Thiếu anh".

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: