[Rap Việt] Stage of Emotions

Giới thiệu truyện:

- Couple: AllRhym, LilLow - Tác giả: Luna - Thể loại: Fanfic TRUYỆN KHÔNG MANG TÍNH XÚC PHẠM BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO. TRUYỆN KHÔNG CÓ YẾU TỐ BẺ CONG GIỚI TÍNH.

Danh sách chương: