[QUOTES] VIẾT CHO THANH XUÂN CỦA TÔI VÀ CHÚNG TA!

Giới thiệu truyện:

Một số trích dẫn là tuiii sưu tầm nhưng phần lớn là tự viết.Nội dung hơi bị buồn luôn ý các bác ạ. ((:

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: