[QT] [Lee Yeon/Lee Rang] Tổng Hợp Đồng Nhân

Giới thiệu truyện:

Tao cuối cùng cũng cày xong phim, xem mà bấm loạn 2 anh nào muốn chết. Link: Ao3/Lofter. Convert: Vương Ân [Chưa edit tên nhân vật] Lý lãng: Lee Rang Lý nghiên: Lee Yeon

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: