[QT Hi Trừng] Lam môn yến cùng Giang thiếu chủ thân thế chi mê (Hoàn)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Như Thính Tiên Nhạc Lofter: yifeng-wang.lofter.com Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, ABO... Cp: Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng). Tình trạng bản gốc: On-going. Truyện tiếp nối của "Miên cổ dữ tình ti nhiễu" (cùng tác giả)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: