[QT Hi Trừng] [END] Người kế hôn

Giới thiệu truyện:

Giang Trừng bị ép hôn :>> Alert: OOC OOC Trong truyện có tư thiết Lam Cảnh Nghi là con nuôi của hai vị tông chủ. Nếu không thích giả thiết trên thì xin mời click back. Tác giả: http://qiumingzhaolu.lofter.com/ Đã hoàn 15 chương, 2 phiên ngọai

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: