[QT][Dao Trừng] Chúng ta làm sao chăm nuôi Kim Lăng

Giới thiệu truyện:

CP : Kim Quang Dao x Giang Trừng Tác giả : Vô Danh Thị (无名氏) Bối cảnh hiện đại Truyện up chưa thông qua sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi đâu.

Danh sách chương: