[QT](ADS) Thiết Quang 2

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp hàng Thiết Quang lượm lặt, không edit Cp: Quỷ Thiết x Nguyên Lại Quang (Onmyoji)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: