[PPGxRRB] (Xuyên) Tam Đại Nữ Binh, Xin Thất Lễ!

Giới thiệu truyện:

"Ở thời đại thông tin này, làm gì có ai tin vào Thiên Giới hay Địa Ngục gì chứ?" Blossom đã nói thế, hai cô bạn của cô cũng nửa đồng nửa trái. Hôm đó, các cô đi chơi ở một ngôi miếu. Khi đến ở phía sau ngôi miếu đó, các cô thấy được một luồng ánh sáng đen len lỏi trong khe nứt của ngôi miếu đó. Sau, các cô bị hút vào. Blossom, Bubble và Buttercup, các cô gái loài người gánh chịu số mạng lớn. Thuỷ Binh Anh Đào, Lôi Binh Bong Bóng vag Phong Binh Mao Lương. Người ta gọi anh là Ngọn Lửa Của Ma Tiên, Brick Devil - God. Một thiên thần sa ngã. Họ gọi anh là Tiếng Sét Của Thần, Boomer God. Một thiên thần đúng nghĩa. Ai cũng gọi anh là Ngọn Gió Của Ác Quỷ, Butch Devil. Một con quỷ tàn bạo. *Tình cờ đọc qua một câu chuyện nên có cảm hứng viết. *Tính cách nhân vật không giống trong truyện tranh mấy. *Có nhiều nhân vật tự chế. Mỗi chap/tuần.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: