[PPG×RRB] Chết chóc

Giới thiệu truyện:

Họ là những cô gái siêu nhân. Họ từng là anh hùng của cả một thành phố lớn. Bây giờ thì khác... Họ phải giao chiến với nhau. Họ buộc phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để sống, và tồn tại. Máu có thể đổ, Lệ có thể rơi Nhưng mạng sống không bao giờ được phép mất đi. Họ tàn sát lẫn nhau, Chỉ để tìm kiếm sự cứu rỗi... Cre pic: Pinterest Thân

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: