POV: Into Beyond Alpha Generation | INTO1 Multi CP

Giới thiệu truyện:

Đây là một chiếc fenfic viết theo nguyên tắc 80:20 của cencnn. Có kết hôn của 4cp bfzy, fjyl, qqj, hhyy. Có thiết lập sinh em bé, f1 của 4cp trong fic là thế hệ alpha và sau alpha. Như tôi tự gg thì 2031 - năm hầu hết bọn f1 sinh (trừ bé Bạo) là sau thế hệ alpha nhưng tôi tìm không thấy sau thế hệ alpha gọi là thế hệ gì nên chúng tôi đặt tên như z. À tí quên, có cameo mấy cặp khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: