Phù Sinh Liên

Giới thiệu truyện:

Đồng Nhân : Liên Hoa Lâu + Trầm Vụng Hương Phai. Cp: Địch Phi Thanh (Thanh Huyền)_ Lý Liên Hoa/Lý Tương Di ( Ứng Uyên) Lý Liên Hoa là lịch kiếp của Ứng Uyên, sau khi y chết thì nguyên thần quy vị. Ps: + OOC nghiêm trọng. + Nhan Đàm và Ứng Uyên đã kết thúc khi Ứng Uyên lịch kiếp thành Đường Châu. +Tất cả đều là trí tưởng tượng của Mèo.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: