Phu Quý Bức Người - Trọng Sinh, Cổ Đại - Hoàn

Giới thiệu truyện:

Nàng là áp lực bản tính, đem chính mình hoàn toàn dung nhập này lão trước đây đại xuyên qua nữ, thân phận tôn quý, tọa ủng Kim Sơn, lại cuối cùng luân vì một cái xuyên qua nữ đá kê chân. Mượn lôi trọng sinh mà đến nàng, hiệp đầy bụng cừu hận thệ phải làm một cái rõ đầu rõ đuôi người xấu, không hề che dấu chính mình bản tính, thống khoái bừa bãi sống thượng nhất tao, cũng đem sở hữu từng hãm hại quá nàng, châm chọc quá của nàng nhân nhất nhất dẫm nát lòng bàn chân! Kỳ thật, đây là một cái xuyên qua trọng sinh nữ PK xuyên qua nữ chuyện xưa.

Danh sách chương: