Phi Vân Chi Hạ

Đăng bởi: Huyetngoc18

Cập nhật: 30-09-2020

Tag:#sudoluyen#viha


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Vi Hạ Trì Vân là người của Huyền Thanh Nhai, là vị sư tôn trẻ tuổi nhất trong bảy vị sư tôn cai quản phái Huyền Thanh. Tính tình lạnh nhạt, độc lai độc vãng. Để mở ra Ngọc Quan Âm, Trì Vân hiến tế linh hồn của chính mình, tình nguyện để u linh trong miếng ngọc thay thế mình sống một cuộc sống mới. Nhân sinh tái khởi, tính cách cũng thay đổi hoàn toàn, một Trì Vân của hiện tại cũng đủ cho Huyền Thanh Nhai gà bay chó sủa. Nhiệm vụ của nàng là tìm được người mang mệnh Thất Thải Lưu Tinh, phò tá hắn bước lên ngôi vị tôn quý nhất thiên hạ. Trì Vân sống đến 23 tuổi chỉ thu một người đồ đệ, lại là từ hôm ấy trong đám tạp dịch chọn đại ra, cả Huyền Thanh Nhai đều sau lưng âm thầm khinh thường hắn. Trước ngày sư phụ hắn xuất sơn, hắn ngay cả ăn cơm cũng bị cười nhạo. Sau ngày sư phụ hắn trở về, hắn bỗng trở thành viên ngọc quý ngậm trong miệng cũng sợ tan. Tất cả mọi người đều biết Trì Vân là vảy ngược của Dực Phi. Tất cả mọi người đều biết, Dực Phi có một người nguyện ý vì hắn mà hồn phi phách tán...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: