( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân

Giới thiệu truyện:

CP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm nên sẽ dìm thằng cha đấy hết mực

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: