Phi âu bất hạ

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ------------------------------------------ Văn án: Khác biệt duy nhất giữa tôi và tên biến thái theo dõi Thịnh Mân Âu có lẽ nằm ở chỗ tôi gọi hắn là "anh trai". Từ năm 16 tuổi đến năm 26 tuổi, tôi ngồi tù mười năm vì hắn. Hắn không đến thăm tôi dù chỉ một lần. ------------------------------------------ Link: https://martyrd0m.com/muc-luc-phi-au-bat-ha-hoi-nam-tuoc/ (*) Đăng lại vì mục đích lưu trữ cho bản thân và phi thương mại

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: