Phạm Hà Phúc Hắc và cây kéo=)))

Giới thiệu truyện:

Một bộ teenfic bất ổn với đề bài thuyết minh về cái kéo trong một lần làm bài tập của nhóm mình:)) <3 Lưu giữ lại kỉ niệm là chính:> Bài viết đã có sự cho phép của tác giả là bạn TTH:)))

Danh sách chương: