pastries

Giới thiệu truyện:

thực ra tôi cũng không định đăng cái thứ củ l này đâu nhưng mà thôi kệ :))) tóm tắt: nó là ĐƯỜNG ngọt nhưng bạn vẫn nên đội mũ bảo hiểm vì có một vài khúc cua nguy hiểm. *warning: ⚠ đam mĩ (namxnam) ⚠ có chửi thề ⚠ có ngôn từ liên quan đến sự nw'ng ⚠ không dành cho mấy bạn nghiêm túc :'((

Danh sách chương: