PARK WOOJIN

Giới thiệu truyện:

' Tin tưởng tôi , nhất định sẽ làm em hạnh phúc , cho dù trời có sập xuống tôi nhất định sẽ bảo vệ em , .....' ' Em biết không , sao Mộc là sao lớn nhất , nghe nói đó là ngôi sao thủ hộ của mặt trăng . Tin tưởng tôi , tôi chính là sao Mộc của một mình em ....' ' Nếu tôi nhớ không nhầm thì em chẳng phải muốn cưa đổ được tôi hay sao , vậy làm đi cho tôi xem cách em cưa đổ được tôi ...'

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: