Paris và chúng ta |Enhypen

Giới thiệu truyện:

Dành cho những con dân của Jaywon. Couple: - Jaywon Couple phụ: - Sunki - Jakehoon - Heeseung x you ❗CẢNH CÁO CÓ TỪ NGỮ THÔI TỤC ĐỀ NGHỊ NGƯỜI ĐỌC CHÚ Ý. Truyện không lãng mạn như tên xin cảm ơn Truyện không có ngược chỉ nhẹ nhàng êm đềm nên nếu bạn nào thích ngược thì cảnh báo trước rồi nhé. Ta gặp được nhau. Đại học EN với những chuyện nhảm nhí nhưng sẽ chẳng quên được. Vì ở đó là Paris và có cả chúng ta Start:8/7/2021 End:???

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: