Papi and his naughty boy.

Đăng bởi: wuyifan1310

Cập nhật: 06-06-2019

Tag:#fanfic#offgu#offgun


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Papi and his naughty boy . Số chương : Thể loại : 1 x1 , hiện đại ,ngọt sủng , ngoài lạnh trong nóng Công x dương quang , tinh nghịch , hiểu chuyện thụ . HE . Nhân vật chính : Off Jumpol x Gun ATP . Phụ diễn : Tay Tawan , Newwie , White , Eart , Mike , và dàn harem ....... Xưng hô nv : Anh - Off , Cậu - Gun . Xin vui lòng đừng bê sang nơi khác <3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: