Pale and Template (Ink x Error)

Giới thiệu truyện:

Comic của cặp OTP Rink yêu dấu của mị đã đến với mị. Nhưng truyện này sẽ có một chút lạ thường à nha :>. Ink vs Error đổi chỗ cho nhau !!?

Danh sách chương: