[ OP ] Ngày đặc biệt

Giới thiệu truyện:

Xin lỗi các cô nhưng tôi cũng chả biết giới thiệu thế nào cho nó hay nên là đọc đi rồi hăng biết nhe :3

Danh sách chương: